Tonje Omdahl: Besluting om ransaking, sør-vest politidistrikt!

Besluting om ransaking, sør-vest politidistrikt!

Politiet ransaket leiligheten i dag 09.00 og de tok med seg harddisker.

Oppgitt grunnlag for ransaking er at det foreligger en video som jeg har publisert på bloggen og youtube av meg selv i et tilrettelagt avhør på barnehuset i Stavanger.

Dommerne er ansatt i konsulentfirmaer som påtar seg oppgaven med å etterforske, påtale og dømme personer mot betaling.

Tingrettsdommer Magne Revheim Mæland mener denne dokumentasjonen/avhøret som jeg har publisert er taushetsbelagt dokumentasjon som ikke uten videre gjøres tilgjengelig for offentligheten. Seriøst?

URETT: Pedofileliten bruker Tystnadsplikt og Personvern!

De stängde spleisen för det rörde barnevernet. Då fick jag inte ha den! Så öppnade den i gofundme.

Jeg er medvirkende selv i dette avhøret, og den ekle mannen som sitter i stolen ved siden av er politi og er offentlig ansatt og slik jeg innhenter meg norges lover har jeg full rett til å legge ut avhøret.

Det er mitt avhør og jeg gjør som jeg vil med det, hvis jeg har lyst å legge det ut så legger jeg det ut. Det er et avhør som taler for seg selv og er viktig å fremheve de overgrep som blir begått av stat og kommune. 

Statansatte har lagat IMUNITET for sig selv, og vi far 3 til 5 år fengsel fra offentlige tjenestemenn uten bevis

Her sitter de å anklager min far for vold og seksuelle overgrep og alt er dokumentert ut og inn, men der politiet uforsvarlig tar seg inn i leiligheten ved en ransakelsesordre og ønsker å beslaglegge mob, pc og annet IKT-utstyr for å granske alt vårt for å fjerne avhøret som bevitner seg selv om hva de holder på med som til syvende og sist er lovlig å publisere..

Hvorfor Norsk Politi *Staten ikke skriver Email?

Ren trakassering igjen og uforsvarlig terrorisering fra offentligetjenestemenn

Det er grov uforstand i polititjenesten i etterretning av ransaking som ble gjennomført i leiligheten.

Slik skal ikke skje i en rettsstat som Norge. 

NAV skandalen blekner mot de som tar spedbarn fra fødeavdelingen!

Vi kan ikke ha det sånn!

WHERE IS HELENE IREN ANGEL MICHAELSEN?

This is how the Norwegian police abuse their power towards defenseless children.Please share!

Posted by Marius Reikerås on Monday, 10 February 2020

Tyrkia-saken / Ola Thune

Truls Thue: Why did you not come and help us? 3 years with no contact at all…

 

Slakter behandling i omstridt incestsak * NORSK STAT / SYSTEMATISK SKANDAL

https://www.nrk.no/rogaland/slakter-behandling-i-omstridt-incestsak-1.14020917

Ei jente på fire år ble fortalt av BUP at faren hadde forgrepet seg på henne. Faren ble dømt til ni års fengsel. Nå kalles behandlingen som jenta fikk, «faglig uforsvarlig».

Jan 22, 2018 – Femåringen sa at pappa voldtok henne. På ferier. I hjemmet. Han fikk fengsel. Nå kalles saken en skandale.

GROV OFFENTLIG OMSORGSSVIKT & SYSTEMSVIKT M. M MED DØDEN TIL FØLGE!

Angel Maria Michaelsen: Ingeborg Andreassen. What have you done? CHILD-TRAFFICKING NORWAY 2020

Ingeborg Andreassen. What havet you done

Posted by Angel Maria Michaelsen on Thursday, 11 July 2019

Stopp tvangsadopsjon av Stine Gulbrandsens datter!

Turid Kavli manipulerer barn til å bekrefte overgrep. Justismord og kongens fortjenestemedalje!

Turid Kavli ved Betania Malvik, del av Lukas stiftelsen, manipulerte barn til å bekrefte overgrep som ikke var reelle og forårsaket således justismord og mange andre alvorlige følger

SIGNER: JA til tokjønnsmodellen – NEI til radikal kjønnsideologi

Norway: Pedo-rings, Barnevern, Elite Politic Order International

VOLDTOK JENTEBABY:

32-åring løslates tross advarsler fra eksperter

https://www.tv2.no/nyheter/11139622/

 

Politi avhør 9.11.2018 Stavanger (Politibetjent kommer med trusler)

1,055 views
12 Nov 2018

55 subscribers

SUBSCRIBE
Så var dagen kommet for avhør på politikammer i Stavanger kl 12.00. Når vi kom inn inngangspartiet så stod etterforsker Caroline Josdal allerede i dør åpningen, og var veldig ivrig på å komme i gang med avhøret. Jeg nektet å la meg avhøre, nektet å forklare meg og nektet og gi fra meg mobilen. Det rare var at hun svarer med og kalle inn til et nytt avhør, der min far ikke får være med. Men setter inn en ny setteverge istedenfor, som er imot min vilje og mine ønsker. Det kunne tyde på at de gjør alt for at jeg ikke skal ha noen beviser for hva som blir sagt og gjort på avhøret. Og alle kan jo tenke seg hvem de får inn som verge… Det kan ikke være noen andre enn folk i fra barnevakten. Og da gjenstår det bare en ting og få advokat igjen, som kan bli med på det eventuelle avhøret som måtte komme. Det er fremdeles Sauda kommune som holder på og de har visst bestemt seg for å ta meg. Legger ved lydopptak fra møte under som ligger på cirka i 4 min… Alt innhold på denne kanalen er beskyttet av The Declaration on Human Rights Defenders artikkel 1, 7 og 18, i tillegg til grunnlovens paragraf 100 og menneskerettighetenes artikkel 19. Menneskerettighetene går foran norsk lov. Enhver film på denne kanalen er en del av et helhetlig og kreativt konsept som forener samfunnskritikk, nytenkning og kunst. Dette betyr at alle filmer må ses i sammenheng med andre filmer – først og fremst den gjeldende spillelista og den spillelista som heter

 

RETTSLØSHET- Barnevernet: En stat i staten

Men jeg må innrømme at det gleder meg at jeg har fått så mange nye lesere ved politihuset med jurister osv… God lesing til dere også!:)
Dermed vil jeg oppfordre alle som har lastet ned videoen fra youtube om å dele å spre den videre.

Tonje Omdahl: POLITIET FÅR INNLEGGENE OG VIDEOENE MINE SLETTET

– Grunnloven § 102 Enhver har rett til respekt for sitt privatliv og familieliv, sitt hjem og sin kommunikasjon. Husransakelse må ikke finne sted, unntatt i kriminelle tilfeller. Statens myndigheter skal sikre et vern om den personlige integritet.

SOURCE: https://tonjeomdahl.blog

 

13 år gammel, akuttplassering og politiavhør

Akuttplassering var det som velta hele livet mitt. Det var da brikkene begynte å falle på plass
Men jeg har aldri hatt noe særlig tillit til skole eller andre hjelpeapparater.
Systemet vil ikke hjelpe. Blir man utsatt for mobbing må man klare seg selv, holde kjeft og tie å hvis man så ikke gjør det kongen befaler blir man straffet for det en vanlig mann i gata ikke tror er mulig.

Jeg har blogget i et par år nå og har dokumentert det meste, men selv så følger jeg at jeg ikke har fått ned alt ved detalj osv… Men jeg er likevel fornøyd med alle innleggene og vil fortsette!
De skal ansvarliggjøres og jeg kan si såpass at jeg aldri kommer til å gi meg før barnevernsjef Hege Michalsen sitter innelåst bak gitteret. 
Hvordan kan mennesker ha mot til å fortelle et barn rett opp i ansiktet at “din far er ikkke bra,
din far er søppel, din far kan ikke ta vare på deg, din far … din far…” – Jeg har blitt møtt med mange slike uttalelser. Deretter bestikket barnevernet meg med godteri på biltur ved akutt, men jeg tok aldri imot.

Kidnappet og ført bort i rød bil 03.02.2016. Barnevernet tok meg og broren min ut av første skoletime. Jeg satt med så mange spørsmål akkurat denne dagen som aldri ble besvart. Spørsmålene sitter ennå festet til hode og venter på svar, men får jeg? Barnevernet holder tilbake masse informasjon. Jeg ble ikke fortalt hvor vi skulle, Jeg visste ikke hva som skjedde og fikk ikke vite. Jeg ringte til pappa men han tok aldri mob, jeg ringte og ringte men kom bare til mobilsvar.

Vi blir brakt inn til barnehuset i Stavanger. Vi blir værende på barnehuset hele dagen, det skulle man regne med. De har overtaket
Vi blir undersøkt av leger, voldsomt politiavhør og lang ventetid deretter blir vi fratatt mobiltelefoner og fikk aldri vite hva det gjaldt eller hvorfor de anholdt pappa. Hele dagen blir vi fotfulgt av ansatte i barnevernet Hege Braseth og familieteam Merete Herheim, det var ikke snakk om å være alene et sekund en gang.
Jeg vet ikke navnet på den ekle politibetjenten som avhørte meg men jeg skulle gjerne omtalt han også med navn. Hadde jeg sittet der i dag med de samme grove anklagene hadde jeg ærlig og rimelig slått til han, og bedt han om å dra til hælvete og langt vekk herfra.

Senere på kvelden blir vi splittet opp. Jeg blir holdt i varetekt i forsterket beredskapshjem hos Grethe Goa på Lura i Stavanger, broren min i beredskapshjem hos Brit Pedersen på Hommersåk og eldste broren min på institusjon Røyneberg. Jeg opplevde meg sperret inne og fikk langt mindre frihet

Pappa blir pågrepet av bevæpnet politi under samme tid som barnevernet tar oss, deretter blir han hevet på glattcella i Haugesund. Han blir avhørt i et par timer dagen etter.
I mellomtiden ransaket politiet hele huset vårt og tok med seg alt av pc, mobiltelefoner og dagbøkene mine. Vi fikk ikke eiendelene våre tilbake før halvannet år senere. 

Barnevernsjef Hege Michalsen og miljøarbeider ved Sauda videregående Roger Haraldsen stor idiot, hadde et samarbeid sammen ved å skrive en falsk bekymringsmelding på pappa. En bekymringsmelding som stemplet pappa som en voldelig og som seksuelt utnyttet oss, og pappa hadde tidligere fått anklagelser om seksuelle handlinger når barneverntjenesten var på hjemmebesøk.
Det er enormt krenkende! 

BELOW IS THE DELETED VIDEO LINK / ON REQUEST OF NORWEGIAN POLICE!

DELETED VIDEO LINK: https://youtu.be/WSjYG83IJqY

​ARRESTORDRE: Mary Ann Taraldsen / Einar Heiervang / Mari Trommald

 

SOURCE: https://tonjeomdahl.blog/2019/12/29/13-ar-gammel-akuttplassering-og-dumt-politiavhor/

 

 

 

 

Bodnariu-children’s grandparents rebukes against Satanists in CPS

Til orientering. Det arbeides med å opprette “Folkets Politi” samt “Folkets Domstol”.

FYLKESNEMNDA ER EN SATANIC AGENDA (NOV. 8 2019).

Jan Fougner: Økokrim bør bestå *2017 / Morten Kinander: Økokrim bør omorganiseres * 2016

SIGNER: JA til tokjønnsmodellen – NEI til radikal kjønnsideologi

SIDEN 2015 HAR 35 BARNEVERNSSAKER BLITT BIDERESENDT TIL EMD: – DET ER VELDIG ALVORLIG! *TV2
http://www.tv2.no/v/1533289/

Tonje Omdahl: POLITIET FÅR INNLEGGENE OG VIDEOENE MINE SLETTET

Hvorfor Norsk Politi *Staten ikke skriver Email?

De stängde spleisen för det rörde barnevernet. Då fick jag inte ha den! Så öppnade den i gofundme.

Jeg ble en politiinformant i april 2017 etter at jeg ble frikjent for ett drap jeg ikke gjorde.

FAMPO: POLITI er dei som er i fremste rekke når det gjeld utøvinga av terroren imot individer i folket.

Alarmerende tall fra politiet: Dropper titusenvis av oppdrag – mangler kapasitet

Per Einar Guthus: Henleggelse av anmeldelse!

DEN NORSKE STAT HAR SKAPAT DEN ABID Q. RAJA VI SER IDAG! (NORGE 2020).

Anne-Kathrine Eckbo-Fangan: Les og bli litt klokere.

MISSING!!! Baby Angelina Samaria, born on the 4th of July 2019, was kidnapped and stolen right out of her Mother’s womb at Ullevål hospital in Norway two months ago during a cesarean section caused by Norwegian, governmentally employed doctors.

Hanne Merete Aubert Klovig: Hør hva Drammen tingrett og politiet tillater seg gjøre mot en snill mor som aldri vert kriminell eller slem!

Ja og du skulle visst HVA jeg har sett på nært hold, og hørt barnesikrik, og drapstrusler jevnlig Ingen Logikk KUN Arne Bakken, eksnabo og psykopat som får HEVNET seg på det norske folk.

Connie Eng: Marius Reikerås står denne loven noe sted?

Forskingsmidler for å stoppe rettmessig kritikk?

NAV skandalen blekner mot de som tar spedbarn fra fødeavdelingen!

ENDA EN TIL LOSNING AV Å BOIKOTTE ALT AKKURAT ALT SOM HAR EN DARLIG HISTORIA OAVSET OM DET ER POLITI BARNVERN ELLER NEMND ELLER HOYSTERETT SAKKYNDIG ELLER ADVOKAT

Journalisten som har skrevet denne artikkelen har kanskje ikke selv noen erfaring med hverken norsk barnevern, norsk helsevesen, norske NAV og/eller norsk psykiatri, blant alle de norske, offentlige systemene, og da burde ikke Journalisten få skrive i offentlig tidsskrift

Døden i barnevernet! I alt døde 702 barnevernbarn i perioden 1990-2001….

Har de ansatte i barnevernet i Norge provisjonslønn?

PST *Politi og BARNEVERN = OKKUPASJONSMAKT

CHECK: https://fampo.blog.se/pedo

Norway: Pedo-rings, Barnevern, Elite Politic Order International

URETT: Pedofileliten bruker Tystnadsplikt og Personvern!

FACEBOOK = DATA TILSYN og PREDPOL / POLITI

ENDA EN TIL LOSNING AV Å BOIKOTTE ALT AKKURAT ALT SOM HAR EN DARLIG HISTORIA OAVSET OM DET ER POLITI BARNVERN ELLER NEMND ELLER HOYSTERETT SAKKYNDIG ELLER ADVOKAT

Boikott er eneste veien til a fa dette systemet i kollaps / Boycott is the only way to collapse this system!

QANON / WE THE PEOPLE